Trang chủ > Danh mục > Kiểm định - Gia cường CFRP > Thiết kế cấp thoát nước

 • Thiết kế cấp thoát nước
 • Thiết kế cấp thoát nước

 • Ngày cập nhật: 04/09/2014

 • Lượt xem: 3411


Công ty BK E&C chuyên nghiệp trong thiết kế công trình, chúng tôi hiện nhận thiết kế cấp thoát nước từ công trình dân dụng đến cao ốc.

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ THAM KHẢO:

Hệ thống cấp thoát nước cho công trình sẽ được thiết kế căn cứ các tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn tham khảo :

 • International Plumbing code.
 • National Design Codes of Institution of Plumbing, United Kingdom.
 • CIBSE Guides ( Chartered Institution of Building Services Engineers, U.K.).
 • Relevant British Standards.

Tiêu chuẩn thiết kế :

 • TCVN 4474: 1987 Thoát nước bên trong tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCVN 7957: 2008 thoát nước bên ngoài công trình tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCVN 33: 2006 cấp nước bên ngoià công trình  tiêu chuẩn thiết kế.
 • Những yêu cầu của Sở Khoa học, Công nghệ và Môi Trường Thành phố HCM.
 • QCVN 14:2008/BTNMT Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

Chúng tôi có thể triển khai thiết kế Hệ thống cấp thóat nước bao gồm các hạng mục sau:

 • Hệ thống cấp nước nóng lạnh sử dụng
 • Phòng bơm và các bơm vận chuyển nước
 • Bể chứa nước
 • Hệ thống thoát nước mưa cho tòa nhà
 • Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt

 

Hình tham khảo:

1

 

2

3

4

0964 06 99 44
Zalo