Trang chủ > Danh mục > Kiểm định - Gia cường CFRP > Thiết kế Phòng cháy chữa cháy

 • Thiết kế Phòng cháy chữa cháy
 • Thiết kế Phòng cháy chữa cháy

 • Ngày cập nhật: 04/09/2014

 • Lượt xem: 3136


Công ty BK E&C chuyên nhận thiết kế Hệ thống phòng cháy chữa cháy bao gồm toàn bộ các hệ thống sau :

 • Hệ thống báo cháy tự động 
 • Hệ thống chữa cháy tự động (Sprinkler system)
 • Hệ thống tường nước ngăn cháy
 • Hệ thống chữa cháy vách tường và cuộn vòi bằng nước (Hydrant và Hose reel system)

Hệ thống chữa cháy bình xách tay CO2, bình bột khô và bình chữa cháy xe đẩy

Việc thiết kế hệ thống phục vụ chữa cháy cho công trình được dựa trên các quy phạm và tiêu chuẩn thiết kế (bản mới nhất) như sau :

Tiêu chuẩn và quy phạm tham khảo

 • Quy chế của Hội đồng ngăn ngừa tổn thất (BS5306: Phần 2, 1990 & LPC Các bản tin kỹ thuật) cho việc lắp đặt bình phun tự động, Vương quốc Anh .

Quy chế của Uỷ ban phòng cháy chữa cháy của Ireland, về việc lắp đặt hệ thống báo cháy tự động để bảo vệ tài sản (Xuất bản lần thứ 12) .

 • Các quy tắc và tiêu chuẩn do Hội Phòng cháy chữa cháy quốc gia (NFPA) của Hoa Kỳ ban hành .
 • Quy tắc của Hội Codes of Phòng cháy chữa cháy quốc gia (NFPA) về Hệ thống chữa cháy dùng tác nhân sạch (Tiêu chuẩn 2001).
 • Sổ tay thiết kế: Barrier Free Access 1997.
 • Các tiêu chuẩn Anh quốc (BS) và Quy tắc thực hành theo các tiêu chuẩn Anh quốc
 • Tiêu chuẩn Anh quốc 5839: Phần 1 Hệ thống phát hiện và báo động cháy cho các toà nhà .
 • Tiêu chuẩn Anh quốc 5588: Phần 4 Quy tắc thực hành về kiểm soát khói dựa trên các mức chênh lệnh áp suất .
 • Công ty Underwriters’ Laboratories, Inc (UL).

Tiêu chuẩn thiết kế :

 • QCVN 06: 2010/BXD    : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chữa cháy cho nhà và công trình.
 • TCVN 2622: 1995          : Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình
 • TCVN 7336: 2003          : Phòng cháy chữa cháy cho hệ thống (Sprinkler ) tự động
 • TCVN 6160 : 1996         : Phòng cháy , chữa cháy – nhà cao tầng
 • TCVN 5760: 1993          : Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế , lắp đặt và sử dụng

Một vài hình ảnh hệ thống PCCC tham khảo:

123

0964 06 99 44
Zalo