Trang chủ > Danh mục > Công trình cao tầng, nhà máy > Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn - Thi công ống GRP, CS 150~2200mm

  • Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn - Thi công ống GRP, CS 150~2200mm
  • Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn - Thi công ống GRP, CS 150~2200mm
  • Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn - Thi công ống GRP, CS 150~2200mm
  • Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn - Thi công ống GRP, CS 150~2200mm
  • Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn - Thi công ống GRP, CS 150~2200mm
  • Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn - Thi công ống GRP, CS 150~2200mm
  • Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn - Thi công ống GRP, CS 150~2200mm
  • Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn - Thi công ống GRP, CS 150~2200mm

  • Ngày cập nhật: 27/09/2014

  • Lượt xem: 3705


Dự án: Nhà máy lọc hoá dầu nghi sơn

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn

Vốn đầu tư: 9 tỉ USD

Hạng mục thi công: Nhân công làm ống sợi thuỷ tinh Glass Reinforced Plastic; ống thép Carbon steel từ 4" đến 84" bao gồm đào đất, làm bệ đỡ, lắp ống, nối ống, san lấp ...

Khối lượng : 26 km (11.000m ống 4" đến 10"; 9.000m ống 12" - 24"; 6000m ống 26" - 84").

Hình ảnh thi công dự án: https://www.facebook.com/pages/X%C3%A2y-D%E1%BB%B1ng-B%C3%A1ch-Khoa/198292490207038?ref=hl

1. Huấn luyện công nhân trước khi dán:

1

 

2

 

3

 

4

2. Hình ảnh thi công tuyến ống: 

 

 

11

 

13

 

0964 06 99 44
Zalo