Trang chủ > Dịch vụ > Thẩm định giá công trình xây dựng

Thẩm định giá công trình xây dựng

Đăng lúc: 21-03-2019 07:45:45 PM - Đã xem: 3701

- Công ty BKEC nhận làm báo cáo thẩm định giá, lập chứng thư thẩm định giá bao gồm: 

1. Xác định giá trị công trình xây dựng dở dang.

2. Xác định dự toán đầu tư xây dựng

3. Xác định giá trị còn lại của công trình sau sự cố, thiên tai, hoả hoạn.

4. Xác định mức độ thiệt hại xây dựng

Mục đích thực hiện:
- Đưa ra nhận định độc lập, khách quan, chính xác và đáng tin cậy về giá trị công trình;

Hồ sơ, tài liệu liên quan:

- Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công
- Hồ sơ nghiệm thu từng giai đoạn, nghiệm thu toàn bộ (nếu có)
- Bản vẽ hoàn công (nếu có)
- Hồ sơ quyết toán công trình

0964 06 99 44