Trang chủ > Dịch vụ > Các dịch vụ do BK E&C cung cấp

Các dịch vụ do BK E&C cung cấp

Đăng lúc: 16-01-2014 10:43:33 AM - Đã xem: 2192

Các dịch vụ BK E&C cung cấp

Công ty BK E&C chuyên nghiệp trong việc thực hiện các công việc sau :

  • Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị và bảo vệ môi trường;
  • Khảo sát địa hình và khảo sát địa chất đo đạc các công trình xây dựng;
  • Thiết kế qui hoạch chi tiết các khu dân cư, khu chức năng đô thị và Khu công nghiệp;
  • Tổng thầu tư vấn, thiết kế và lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật;
  • Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, Tổng dự toán các công trình xây dựng;
  • Quản lý dự án, giám sát kỹ thuật xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường v.v... ;
  • Lập hồ sơ mời thầu, Tư vấn đấu thầu ;
  • Dịch vụ Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính) ;
  • Thiết kế và thi công trang trí nội, ngoại thất công trình ;
  • Kiểm định, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng các công trình xây dựng;
0964 06 99 44 (TPHCM)