Gia cường CFRP LASENTA SPA tại Quận 7

 

 

Hotline tư vấn 9h -17h30

( T2-T7 & Các ngày Lễ )

0964 06 99 44

 

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận những dịch vụ tốt nhất !

----

XIN CÁM ƠN !

Công việc : Gia cường sàn bằng sợi Carbon

Dự án      : LASENTA SPA - Quận 7

Thời gian : tháng 02 năm 2020.

1

Hình 1: Hiện trạng công trình trước khi dán sợi carbon

3

Hình 2: Hiện trạng công trình trước khi dán sợi carbon

4

Hình 3: Hiện trạng công trình trước khi dán sợi carbon

5

Hình 4: Hiện trạng công trình trước khi dán sợi carbon

6

Hình 5: Hiện trạng công trình trước khi dán sợi carbon

7

Hình 6: Hiện trạng công trình trước khi dán sợi carbon

8

Hình 7: Hiện trạng công trình trước khi dán sợi carbon

9

Hình 8: Hiện trạng công trình trước khi dán sợi carbon

10

Hình 9: Công nhân đang mài sàn trước khi dán sợi carbon

11

Hình 10: Công nhân đang mài sàn trước khi dán sợi carbon

12

Hình 11: Công nhân đang mài sàn trước khi dán sợi carbon

13

Hình 12: Công nhân đang mài sàn trước khi dán sợi carbon

14

Hình 13: Công nhân đang mài sàn trước khi dán sợi carbon

13

Hình 14: Công nhân đang quét keo trước khi dán sợi carbon

14

Hình 14: Công nhân đang quét keo trước khi dán sợi carbon

15

Hình 15: Công nhân đang quét keo trước khi dán sợi carbon

15

Hình 16: Công nhân đang quét keo trước khi dán sợi carbon

16

Hình 17: Công nhân đang quét keo trước khi dán sợi carbon

17

Hình 18: Công nhân đang dán sợi carbon

17

Hình 19: Công nhân đang dán sợi carbon

Zalo
Hotline tư vấn: 0964 06 99 44