Kiểm định chất lượng khách sạn để chuyển đổi công năng

 

 

Hotline tư vấn 9h -17h30

( T2-T7 & Các ngày Lễ )

0964 06 99 44

 

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận những dịch vụ tốt nhất !

----

XIN CÁM ƠN !

Công việc  : Kiểm định công trình khi chuyển đổi công năng từ khách sạn thành trường học

Công trình: Khách sạn - Đồng Nai

1

Hình 1: Công tác khảo sát công trình

2

Hình 2: Công tác khảo sát công trình

3

Hình 3: Công tác khảo sát công trình

4

Hình 4: Công tác khảo sát công trình

5

Hình 5: Công tác khảo sát công trình

6

Hình 6: Công tác làm thí nghiệm

7

Hình 7: Công tác làm thí nghiệm

11

13

Hình 8: Kết quả kiểm định của Móng

12

12

Hình 9: Kết quả kiểm định của Cọc

13

Hình 10: Kết quả kiểm định của Cột

14

15

16

17

Hình 11: Kết quả kiểm định của giằng móng, đà kiềng, dầm

15

18

19

Hình 12: Kết quả kiểm định của Sàn

21

Hình 13: Kết quả kiểm định

Zalo
Hotline tư vấn: 0964 06 99 44