Lịch Sử Hình Thành

Đăng bởi Admin vào lúc 11:00 - 18/08/2020

 

THÔNG TIN CHUNG

 I. HÌNH THỨC, TÊN GỌI

 

1. Tên công ty     : CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG BÁCH KHOA

Tên viết tắt          : BK E&C

Tên giao dịch quốc tế : BACH KHOA ENGINEERING AND CONSTRUCTION CORPORATION.

2. Địa chỉ trụ sở chính :

3. Công ty BK E&C là một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính. Công ty được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

II. TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

 Công ty BK E&C có :

-   Tư cách pháp nhân đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

-   Con dấu riêng, độc lập về tài sản, mở tài khoản tại các ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

-   Điều lệ tổ chức và hoạt động.

-   Chịu trách nhiệm về tài chính hữu hạn đối với các khoản nợ trong phạm vi vốn điều lệ.

-   Tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. Hạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính.

-     Có bảng cân đối kế toán riêng, Hỗ trợ online lập các quỹ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

III. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Công ty BK E&C huy động và sử dụng vốn để hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu đem lại lợi nhuận cao cho các Cổ đông, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước và phát triển Công ty.

 Công ty BK E&C đăng ký các lĩnh vực kinh doanh sau đây :

-      Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các công trình dân dụng, công trình công nghiệp; các công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp; các công trình giao thông ( giao thông đường bộ và đường thủy ); các công trình thủy lợi.

-      Xây dựng và lắp đặt đường dây, trạm điện áp và thiết bị công nghiệp; thiết kế và thi công lắp đặt hệ thống cơ – điện – lạnh.

-      Thiết kế và xây dựng các công trình cấp, thoát nước và xử lý môi trường.

-     Thẩm định chất lượng công trình xây dựng.

-      Tư vấn đầu tư, thiết kế và quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp; các công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và công nghiệp.

-      Sản xuất, kinh doanh máy móc, thiết bị xây dựng.

-      Thiết kế, chế tạo và sản xuất kinh doanh các loại kết cấu xây dựng.

-      Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.

-      Thí nghiệm xây dựng LAS-XD 168.

-      Giám sát xây dựng.

-      Xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ, phụ tùng thay thế có liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

 

 

Zalo
Hotline tư vấn: 0964 06 99 44