Giải pháp xây nhà

Kinh nghiệm xây nhà đẹp

Kinh nghiệm xây nhà đẹp

Xây nhà là một trong ba chuyện lớn của đời người, chuyện lớn ắt là chuyện khó… Càng khó khăn hơn khi ngày nay căn nhà không đơn giản là một nơi chỉ ...

Chi phí phù hợp, chất lượng đảm bảo

Chi phí phù hợp, chất lượng đảm bảo

“Một lần sợ tốn – bốn lần chẳng xong”. Làm nhà là một việc hết sức quan trọng và phức tạp, đòi hỏi sự đầu tư lớn. Các bạn muốn bỏ ra một ...

Kinh nghiệm xây nhà ở

Kinh nghiệm xây nhà ở

Khi các bạn trực tiếp làm nhà cho mình mới thấy lắm điều phức tạp. Dưới đây là một số kinh nghiệm xây nhà ở để các bạn tham ...

Đánh giá của khách hàng

Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước thuộc Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Cấp Thoát Nước và Môi Trừơng Việt Nam (VIWASEEN) COTEC GROUP CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỰ ÁN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - TNHH Một thành viên
0964 06 99 44 (TPHCM)