Chính sách chất lượng của BK E&C

Đăng bởi Admin vào lúc 11:00 - 18/08/2020

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

"TẤT CẢ ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG"

Kính gởi quý khách hàng và đồng nghiệp thân mến, Lãnh đạo Công ty và các Đơn vị thành viên BKEC cam kết:

1. Xây dựng, duy trì và phát triển đội ngũ cán bộ làm việc chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo, giỏi nghiệp vụ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng, đủ năng lực để tiếp thu và áp dụng một cách sáng tạo các công nghệ tiên tiến, không ngừng phấn đấu vì mục tiêu chất lượng công trình; 

2. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn lực cần thiết để xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý chất lượng một cách hiệu quả và có hiệu lực trong Công ty;

3. Thường xuyên phổ biến và giáo dục ý thức đảm bảo chất lượng cho từng cán bộ công nhân viên;

4. Chỉ cung cấp cho Khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tư vấn có chất lượng phù hợp với những yêu cầu đã đặt ra, đảm bảo tính hiệu quả, tính bền vững, yếu tố cảnh quan và thân thiện với môi trường;

5. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ tư vấn nhằm thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của Khách hàng.

  “CHẤT LƯỢNG CỦA MỖI SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ” là danh dự nghề nghiệp và niềm tự hào của mỗi thành viên trong Công ty BKEC

Zalo
Hotline tư vấn: 0964069944