Kiểm định an toàn chịu lực công trinh khi nâng tầng

Hotline tư vấn 8h -17h30 ( T2-T7 & Các ngày Lễ )

0964 06 99 44


- THIẾT KẾ, THI CÔNG, GIÁM SÁT

- KIỂM ĐỊNH, THÍ NGHIỆM VLXD

- THẨM TRA THIẾT KẾ

- KINH NGHIỆM HƠN 300+ DỰ ÁN

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG CẤP II

----

XIN CÁM ƠN !

Công việc  : Kiểm định công trình khi chuyển đổi công năng

Công trình: Nhà phố - Thủ Đức

1

Hình 1: Công tác khảo sát hiện trạng công trình - Khảo sát Móng

3

Hình 2: Công tác khảo sát hiện trạng công trình - Khảo sát Móng

2

Hình 3: Công tác khảo sát hiện trạng công trình - Khảo sát Móng

4

Hình 4: Công tác khảo sát hiện trạng công trình - Khảo sát Móng

5

Hình 5: Công tác khảo sát hiện trạng công trình - Kiểm tra cường độ bê tông

6

Hình 6: Công tác khảo sát hiện trạng công trình - Kiểm tra kích thước Cột

7

Hình 7: Công tác khảo sát hiện trạng công trình - Kiểm tra Thép

8

Hình 8: Công tác khảo sát hiện trạng công trình

9

Hình 9: Công tác khảo sát hiện trạng công trình

10

Hình 10: Công tác khảo sát hiện trạng công trình

11

Hình 11: Công tác khảo sát hiện trạng công trình

12

13

 

14

Hình 12: Kết quả kiểm định của Dầm

 15

16

15

Hình 13: Kết quả kiểm định của Dầm

16

17

17

18

19

Hình 14: Kết quả kiểm định của Cột

20

21

21

22

Hình 15:Kết quả kiểm định của Cột

22

23

Hình 16: Kết quả kiểm định

Zalo
Hotline tư vấn: 0964069944