Kiểm định nhà xưởng tại Bắc Giang

Hotline tư vấn 8h -17h30 ( T2-T7 & Các ngày Lễ )

0964 06 99 44


- THIẾT KẾ, THI CÔNG, GIÁM SÁT

- KIỂM ĐỊNH, THÍ NGHIỆM VLXD

- THẨM TRA THIẾT KẾ

- KINH NGHIỆM HƠN 300+ DỰ ÁN

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG CẤP II

----

XIN CÁM ƠN !

Công việc : Kiểm định chất lượng công trình nhà xưởng

Công trình: Nhà xưởng - Quang Châu _ Bắc Giang

Thời gian : Tháng 7/2020

1

Hình 1: Nhà xưởng cần kiểm định

2

Hình 2: Nhà xưởng cần kiểm định

3

Hình 3: Hiện trạng công trình trước khi kiểm định

4

Hình 4: Hiện trạng công trình trước khi kiểm định

5

Hình 5: Hiện trạng công trình trước khi kiểm định

 6

Hình 6: Hiện trạng công trình trước khi kiểm định

 7

Hình 7: Hiện trạng công trình trước khi kiểm định

 8

Hình 8: Hiện trạng công trình trước khi kiểm định

 9

Hình 9: Hiện trạng công trình trước khi kiểm định

 10

Hình 10: Hiện trạng công trình trước khi kiểm định

 11

Hình 11: Hiện trạng công trình trước khi kiểm định

 12

Hình 12: Hiện trạng công trình trước khi kiểm định

 13

Hình 13: Công tác làm thí nghiệm

14

Hình 14: Công tác làm thí nghiệm

15

Hình 15: Công tác làm thí nghiệm

16

Hình 16: Công tác làm thí nghiệm

17

Hình 17: Công tác làm thí nghiệm

18

Hình 18: Công tác làm thí nghiệm

19

Hình 19: Công tác làm thí nghiệm

20

Hình 20: Công tác làm thí nghiệm

21

Hình 21: Kết quả kiểm định

22

Hình 22: Kết quả kiểm định

23


Hình 23: Kết quả kiểm định

24


Hình 24: Kết quả kiểm định

25


Hình 25: Kết quả kiểm định

26


Hình 26: Kết quả kiểm định

27


Hình 27: Kết quả kiểm định

Zalo
Hotline tư vấn: 0964069944