Kiểm định nhà xưởng TH True Milk - Nghệ An

Hotline tư vấn 8h -17h30 ( T2-T7 & Các ngày Lễ )

0964 06 99 44


- THIẾT KẾ, THI CÔNG, GIÁM SÁT

- KIỂM ĐỊNH, THÍ NGHIỆM VLXD

- THẨM TRA THIẾT KẾ

- KINH NGHIỆM HƠN 300+ DỰ ÁN

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG CẤP II

----

XIN CÁM ƠN !

Công việc : Kiểm định chất lượng công trình nhà xưởng

Công trình: Nhà xưởng TH True Milk - Nghệ An

Thời gian : Tháng 7/2020

1

Hình 1: Vị trí công trình cần kiểm định

2

Hình 2: Công trình nhà xưởng tại TH True Milk

3

Hình 3: Nhà xưởng TH True Milk cần kiểm định

4

Hình 4: Nhà xưởng TH True Milk cần kiểm định

5

Hình 5: Nhà xưởng TH True Milk cần kiểm định

8

Hình 6: Hiện trạng công trình trước khi kiểm định

9

Hình 7: Hiện trạng công trình trước khi kiểm định

10

Hình 8: Hiện trạng công trình trước khi kiểm định

11

Hình 9: Hiện trạng công trình trước khi kiểm định

12

Hình 10: Hiện trạng công trình trước khi kiểm định

13

Hình 11: Hiện trạng công trình trước khi kiểm định

14

Hình 12: Hiện trạng công trình trước khi kiểm định

15

Hình 13: Hiện trạng công trình trước khi kiểm định

16

Hình 14: Hiện trạng công trình trước khi kiểm định

17

Hình 15: Hiện trạng công trình trước khi kiểm định

18

Hình 16: Hiện trạng công trình trước khi kiểm định

19

Hình 17: Hiện trạng công trình trước khi kiểm định

20

Hình 18: Hiện trạng công trình trước khi kiểm định

23

Hình 19: Hiện trạng công trình trước khi kiểm định

24

Hình 20: Hiện trạng công trình trước khi kiểm định

6

Hình 21: Công tác kiểm định công trình

7

Hình 22: Công tác kiểm định công trình

8

Hình 23: Công tác kiểm định công trình

9

Hình 24: Công tác kiểm định công trình

10

Hình 25: Công tác kiểm định công trình

25

Hình 26: Kết luận kiểm định công trình

26

Hình 27: Kết luận kiểm định công trình

27

Hình 28: Kết luận kiểm định công trình

28

Hình 29: Kết luận kiểm định công trình

29

Hình 30: Kết luận kiểm định công trình

30

Hình 31: Kết luận kiểm định công trình

31

Hình 32: Kết luận kiểm định công trình

32

Hình 33: Kết luận kiểm định công trình

Zalo
Hotline tư vấn: 0964069944