Kiểm định phân xưởng lên men Viguato

Đăng bởi Admin vào lúc 18:55 - 29/11/2023

Mục đích kiểm định

Xác định chất lượng hiện trạng kết cấu phân xưởng, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình.

Nội dung công việc

- Quan sát, kiểm tra hiện trạng công trình, sử dụng thiết bị như Thước thép, máy đo khoảng cách laser.

- Kiểm tra kích thước hình học, sử dụng thiết bị như Thước kẹp, thước thép.

- Kiểm tra cường độ bê tông, sử dụng búa bật nảy Angry

- Kiểm tra số lượng và đường kính cốt thép, sử dụng thiết bị Máy Elcometer, máy khoan tay, thước kẹp.

- Kiểm tra liên kết bulông, sử dụng thiết bị như Thước kẹp, thước thép điện tử, cờ lê lực.

- Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình. Cấp giấy chứng nhận chất lượng công trình (Khả năng đảm bảo an toàn chịu lực công trình) khi cấu kiện chịu lực đảm bảo.

- Lập báo cáo kiểm định.

- Kết luận và kiến ngh

 

Phương pháp thực hiện

  1. Xem xét các hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công công trình có liên quan thông qua các hồ sơ lưu trữ do chủ công trình cung cấp. Các hồ sơ này là một phần quan trọng để đánh giá độ an toàn của công trình, Các thông tin cần thu thập gồm: Công năng của công trình, kích thước hình học tổng thể của hệ kết cấu, kích thước tiết tiện, đặc trưng cơ lý của vật liệu.

  2. Kiểm tra tình trạng các kết cấu chịu lực chính của công trình bằng phương pháp chuyên gia kết hợp với thiết bị chuyên dụng về tình trạng làm việc của các kết cấu cột, dầm, sàn về chiều dài, bề rộng vết nứt, độ võng, độ nghiêng của các cấu kiện.

  3. Đánh giá chất lượng hiện trạng phần hoàn thiện bằng phương pháp chuyên gia để kiểm tra chất lượng vữa trát, chất lượng ốp, lát, trần thạch cao. Kiểm tra các biểu hiện xuống cấp của vật liệu hoàn thiện như thấm, mốc, nứt, đổi màu, suy giảm chất lượng. 

  4. Xác định mức độ nguy hiểm của công trình mức độ nguy hiểm của các cấu kiện công trình được các định thông qua các chỉ tiêu cơ bản theo phương pháp khảo sát hiện trạng không phá hủy gồm có: độ võng, độ nghiêng, chiều dài và bề rộng vết nứt. Các vật liệu phi kết cấu sẽ được đánh giá dựa trên một số chỉ tiêu bổ sung như đã chỉ ra ở trên.

  5. Chụp ảnh hiện trạng, lập hồ sơ ảnh hiện trạng. 

Vui lòng liên hệ BKEC qua số hotline 0964069944 - bachkhoaec@gmail.com để trao đổi về các yêu cầu kiểm định hiện trạng, kiểm định xây dựng, kiểm định nhà xưởng. BKEC sẽ tiến hành kiểm tra thông tin hồ sơ kết hợp khảo sát sơ bộ thực tế (nếu cần). Sau khi kiểm tra thông tin sẽ có báo giá kiểm định xây dựng thực hiện cụ thể với mức chi phí phù hợp đảm bảo tính kinh tế và hiệu quả.

Khi có nhu cầu cần kiểm đinh xây dựng thì cần có công ty kiểm định công trình xây dựng độc lập. Nhằm thực hiện công tác kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ thiết kế thi công công trình kết hợp kiểm tra thực tế tại công trình để phát hiện các khuyết tật và đưa ra phương án điều chỉnh lại các cấu kiện không đảm bảo khả năng chịu lực nhằm đảm bảo an toàn khi tiến hành.

Zalo
Hotline tư vấn: 0964069944